Deniz Suyunda Korozyon

0000

Deniz suyunda korozyon nasıl gerçekleşir?

Deniz suyu korozyonuna maruz kalan yapılar;

 • – Deniz üzerindeki köprüler
 • – Denizde, yüzer taşıma tekneleri
 • – Deniz suyu taşıma boruları
 • – Petrol sondaj yapıları
 • – Deniz içerisinden geçen su, petrol v.s. taşıma boruları
 • – Deniz atmosferinin etkili olduğu çevrede bulunan çelik yapılardır.

 

Deniz suyunun özellikleri ;

 • – Ortalama % 3.4 NaCl ihtiva eder.
 • – Tuz oranı denizler arasında farklılık gösterir.
 • -Denizin sıcaklığı 4-30 C aralığında bölge ve derinliğe göre değişir
 • -pH değeri yaklaşık olarak 8 dir.
 • – İçerisinde çeşitli organizma barındırır ve buna göre farklı türde korozyon oluşur
 • – İletkenliği yüksektir, bu sebeple iyi bir elektrolittir.

 

Deniz suyunda korozyon hızını etkileyen etkenler ;

 • – Oksijen miktarı ( derinlik )
 • – Akma hızı
 • – Deniz suyu sıcaklığı
 • – Mikro organizmalar
 • -Akma hızının etkisi
 • – Yüksek akma hızlarında çukurcuk korozyonu
 • – Düşük akma hızlarında eşit dağılımlı korozyon oluşur.
 • – Akma hızının çok artması ile korozyon ürünleri yüzeyden uzaklaşırlar ve korozyon hızı artar.

0001

 

Dalganın etkili olduğu alanda ;

 • – Oksijen miktarı en yüksek seviyededir.
 • – akış hızı yüksektir

Bundan dolayı deniz yapılarında deniz seviyesinde, denizin hareketli olduğu alanda korozyon hızı en yüksektir. Çünkü, oksijence zengin ve korozyon ürünleri yüzeyden uzaklaştıklarından koruma görevi yapamazlar.

Deniz suyuna dayanıklı Malzemeler :

Deniz suyunda korozyonu iki yönden dikkate alarak malzeme seçimi yapmak doğru olur.

 • – Konstrüksiyonu oluşturan elemanları birlikte
 • – Deniz suyuna göre elektro negatiflik farkı yüksek olan metal veya alaşımlar temas halinde olacak şekilde birleşme yapılmamalıdır veya temasları kesilmelidir.
 • – Kaynaklı birleştirmelerde aralık bırakılmamaya dikkat edilmelidir. Uygun elektrot seçilmelidir.

Tek başına malzeme dikkate alındığında ;

 • – Deniz suyu ortamı, gerilmeli, seçici, kavitasyon, çukurcuk, homojen dağılımlı korozyona sebep olacağından uygun malzeme seçilmelidir.
 • – Deniz suyunda en önemli korozyon çukurcuk korozyonudur.

 

Çukurcuk korozyonuna dayanıklılık açısından malzemelerin incelenmesi ;

Malzeme Dayanıklılık

Ni-Cr-Mo Bağışık

Ti “

Monel Yüksek

Bronz Yüksek

Pirinç “

Ostenitik D.D (Ni) orta

Dökme dem. “

Çelik “

Ni-Fe-Cr Yeterli

%29 Ni paslanmaz çel. “

Cu “

Ni-Cu alaşımı “

400 serisi pas. Çel. “

316,304,400 serisi P.Ç Yetersiz

 

Deniz suyu ortamında seçici korozyon

Malzeme Dayanıklılık Metal fakirleşmesi Tedbir

 • Dök. Dem. Zayıf Fe Ni li ost. D.D
 • Pirinç “ Zn As,Sb,P eklenir

Zn< 15

 • Al Bronzu “ Al Ni> %4
 • Monel (30-70) “ Ni A.H>1m/sn

sulu çalışmalı

 • Paslanmaz çel “ tane sınırı kor.ile önleyici ted.

Kısaltmalar: A.H.; Akma hızı, ost.; Ostenitik, D.D; dökme demir. (ALINTIDIR.)

0002

Editör:

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

MEHMET ALİ DAĞLI

Tarih : 28.10.2015